HOTLINE : +662-718-1599


EVENT & SEMINAR

MICROSOFT POWER CLOUD 2010

Date: 02/11/2010 16:14:00

เทคโนโลยี Cloud Computing มีการกล่าวถึงเป็นจำนวนมาก ว่าจะเป็น แพล็ตฟอร์มสำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ ที่จะเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมไอที ในทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่ในส่วนฮาร์ดแวร์แต่รวมไปถึงวิธีการทำงานของฝ่าย ไอทีและวิธีการพัฒนา แอพพลิเคชั่นในรูปแบบใหม่ๆ ด้วยประสบการณ์ อันยาวนานในการให้บริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับ cloud (เช่น Hotmail, Live Services จนถึง Windows Azure)