Alternate Text

Course Outline

Microsoft Office 2016 New Features

Course Code

OF-16-NF

Description

-

Period

Call Us

Duration

1

Price

2,500 Baht

Class

Online

Language

Thai

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้งาน Microsoft Office 2016 ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป (End-User) และผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Professional) โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงคุณสมบัติใหม่และเทคนิคการใช้งาน Microsoft Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016, Outlook 2016 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานทางด้าน...

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Vista/7/8/8.1 เบื้องต้น รวมถึงการจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์เบื้องต้น
 • การใช้งาน Microsoft Office 2007/2010/2013 เบื้องต้น

 

เนื้อหาการอบรม

อะไรใหม่ใน Microsoft Office 2016

 • Theme ของ Office 2016
 • Simple sharing
 • ค้นหาคำสั่งได้อย่างรวดเร็วด้วย Tell Me
 • การ Sign in

Word 2016

 • เปิดและแก้ไข PDF
 • Ink Equation
 • ทำงานเอกสารร่วมกัน (Co-Authoring)
  • บันทึกเอกสารแบบ Online  และเชิญผู้อื่นให้ทำงานร่วมกัน
 • โหมดการอ่านเอกสารแบบใหม่
  • สนุกกับการอ่าน
  • การขยายวัตถุในมุมมองอ่าน
  • สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งการทำงานล่าสุด
 • การติดตามการเปลี่ยนแปลง(Simple Markup)
 • ตอบข้อคิดเห็นและทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จแล้ว
 • ย่อและขยายกลุ่มข้อความในเอกสาร

PowerPoint 2016

 • สร้างข้อคิดเห็น
 • แสดงข้อคิดเห็น
 • แชร์งานนำเสนอร่วมกับผู้อื่นและทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกัน
 • การใช้งาน Design Ideas
 • การบันทึกการทำงานเป็นวิดีโอ
 • ชุดรูปแบบใหม่ของ Theme ที่สวยงาม
 • จัดแนวและช่องว่างระหว่างวัตถุเท่าๆ กัน
 • ผสานรูปร่างทั่วไป
 • หลอดดูดสีใหม่สำหรับการจับคู่สี
 • มุมมองนำเสนอสำหรับผู้บรรยาย

Excel 2016

 • การป้อนโดยใช้งาน Flash Fill
 • การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไข
  • กำหนดรูปแบบผ่าน Quick Analysis
  • การปรับแต่งรูปแบบและจัดการเงื่อนไข
 • การทำงานกับ Data Model
  • การสรุปข้อมูลด้วย Power Pivot
  • การกรองข้อมูลผ่าน Power Query
  • แสดงกลุ่มข้อมูลด้วย Power View
 • การใช้งานเครื่องมือ Slicer
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Forecast Sheet
 • ฟังก์ชันใหม่
  • CONCAT
  • IFS
  • MAXIFS
  • SWITCH
  • TEXTJOIN
 • กราฟรูปแบบใหม่
  • Treemap
  • Waterfall
  • Pareto
  • Histogram
  • Box และ Whisker
  • Sunburst
  • Funnel

Outlook 2016

 • Clutter จัดลำดับจดหมาย
 • ดูพยากรณ์อากาศผ่าน Outlook
 • ตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการตอบกลับแบบอินไลน์
 • ใช้คำสั่งต่างๆ ในรายการข้อความสำหรับการดำเนินการด่วน
 • การส่งเมล์พร้อมแนบไฟล์
 • การเปิดไฟล์แนบที่มากับเมล์
 • กลุ่มกลุ่มรายชื่อ (Contacts Group)
 • การนำเข้าและส่งออกรายชื่อ
 • สำรองข้อมูล
 • สลับระหว่างองค์ประกอบหลักของ Outlook อย่างรวดเร็ว
 • เชื่อมต่อกับบัญชี Microsoft โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติมใด ๆ
 • ค้นหาสิ่งที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ

PLEASE COME AND JOIN US.

Are you interested this course?

Let’s join with us to improve your skill

Alternate TextJOIN THIS CLASS
Alternate Text