HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรมวิชา 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012

สวัสดีครับผมมาจาก KSC อบรมวิชา 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 อบรมที่ ERT สำนักงานใหญ่ที่อาคารชาญอิสระ 2 รู้สึกประทับใจกับสถานที่และการบริการของพนักงาน ERT ขนมเบรคอร่อย และอาจารย์ผู้สอนก็สอนดีมาก ทำให้ได้รับความรู้กลับบ้านเพิ่มมากขึ้นครับ

Satisfaction Level

อบรมวิชา 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012

ผม มาเรียน อบรมวิชา 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 รู้สึกว่าที่ ERT เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานครับ สถานที่ ขนมเบรคต่างๆจัดว่าดีครับ

Satisfaction Level