HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

Delivering continous value with application lifecycle management

อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ สามารถถ่ายทอดได้ดีค่ะ ของว่างอร่อยมาก มีให้รับประทานตลอดเวลา ห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย อุปกรณ์ครบครันได้มาตราฐานค่ะ

Satisfaction Level

Delivering continous value with application lifecycle management

ได้รับความรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรงและได้มีการพัฒนะทักษะขึ้น ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ แต่พอได้มาเรียนที่ ERT ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก สามารถไปปรับใช้ในการทํางานได้ อาจารย์สอนสนุกมากครับ ยกตัวอย่างให้ดู ทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมากเลยครับ

Satisfaction Level