HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

ITIL Operation &Support

วันนี้มาอบรมเรื่อง ITIL Operation &Support ค่ะ ได้รับความรู้ เข้าใจ นำไปประยุกต์ในการทำงานได้ และนำมาปรับใช้ในงานปฏิบัติ อาจารย์เป็นกันเองมาก สนุก ไม่เครียดด้วยค่ะ สถานที่ก็สะอาด อากาศดี น้ำดื่มสะอาด ขมนเบรคอร่อยมาก

Satisfaction Level

ITIL Operation &Support

วันนี้ที่มาอบรมก็สนุกสนาน ค่ะ อ.แทรกประสบการณ์เข้าไป ทำให้เห็นภาพมากขึ้น อาจารย์คอยเอาใจใส่ คอยถาม-ตอบระหว่างเรียน เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจของเราค่ะ ส่วนสถานที่อบรมโอเคเลยค่ะสะอาด ขนมเบรคอร่อยมาก มีกาแฟและโกโก้ให้ดื่มด้วย ชอบค่ะ

Satisfaction Level