HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรม Comp TIA Cloud +

สวัสดีครับวันนี้ผมมาอบรม วิชา ComTIA Cloud +ที่ ERT ครับ บรรยากาศในการเรียน อาจารย์ค่อนข้างเป็นกันเอง จึงทำให้นักเรียนกล้า ถาม-ตอบ กับอาจารย์ในห้องเรียน ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนครับ สถานที่อบรมเดินทางสะดวกครับ มีที่ผักผ่อนเพียงพอ ไม่แออัด ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายครับ

Satisfaction Level

อบรม Comp TIA Cloud +

สวัสดีครับ วันนี้ผมมาอบรม วิชา ComTIA Cloud + ซึ่งผมได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมมากขึ้น อาจารย์ใส่ใจ คอยถาม-ตอบระหว่างเรียน เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจของเราครับ สถานที่อบรมโอเคเลยครับ มีที่พักผ่อนเพียงพอครับ และการเดินทางมาอบรมสะดวกมากครับ

Satisfaction Level