HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรม Comp TIA Network+

สวัสดีครับ ผมได้มาอบรม Comp TIA Network+ที่ ERT ผมมีพื้นฐานด้าน Network ค่อนข้างน้อย ผมจึงอยากพัฒนาความรู้ความสามารถ หลังจากอบรมที่นี้ปูพื้นฐานให้ถือว่าแน่นมาก ผมได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น โดยรวมแล้วโอเคครับ ส่วนด้านสถานที่อบรม มีที่นั่งพักผ่อนเยอะมาก ของเบรคก็พร้อมตลอดเวลาครับ

Satisfaction Level

อบรม Comp TIA Network+

สวัสดีครับ ผมมาอบรม Comp TIA Network+ ซึ่งทำให้ผมได้รับความรู้ใหม่ๆด้านเทคโนโลยีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ซึงผมจะได้นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ด้านสถานที่ เดินทางสะดวก มีที่นั่งพักผ่อนเยอะครับ

Satisfaction Level