HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรม VMware vRealize Orchestration and Extensibility

สวัสดีครับวันนี้ผมได้มาอบรมที่ ERT Training หลังจากที่ได้อบรมผมได้รับข้อมูลตามที่ต้องการ เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้ครับ ส่วนอาหารและสถานที่อบรมดีมากครับ

Satisfaction Level

อบรม VMware vRealize Orchestration and Extensibility

วันนี้ผมได้มาอบรมวิชา vRealize Orchestration and Extensibility กับทาง ERT รู้สึกประทับใจมากครับ ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

Satisfaction Level