HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

คุณ รัชกฤช สุรกีรติกร

มาอบรมวิชา Microsoft Excel 2010 Macro and VBA ที่ ERT Training อาคารชาญอิสระทาวเวอร์2 พึ่งเคยมาที่สาขานี้เป็นครั้งแรก อาจารย์ผู้สอนมีทักษะ ช่วยให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี มีของว่างให้ทานตอนช่วงพักเบรคด้วยครับ แต่อยากให้เพิ่มของว่างหน่อย เนื่องจากอร่อยมากครับ

Satisfaction Level