HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

สอบ GED นาย กิตติคุณ พันธ์พินิจ

สวัสดีครับ วันนี้ได้มาสอบ GED รู้สึกดีครับมีการให้บริการที่ดีมากเลยครับวันนี้สอบ Reading มีการให้คำแนะนำทำให้การสอบง่ายขึ่นมากเลยครับ

Satisfaction Level

สอบ GED

สวัสดีค่ะ วันนี้ได้มาสอบ GED รู้สึกประทับใจมากเลยถึงแม้การเดินทางจะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่การให้บริการ และการให้ข้อมูลเพิ่มเติมดีมากเลย ค่ะ

Satisfaction Level