HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อมรมวิชา Veritas Netbackup 7.7

สวัสดีครับ วันนี้ได้มาอบรม Veritas Netbackup 7.7 อาจายร์สอนเป็นกันเองและสอนดีมากครับ สถานที่เดินทางมาสะดวก ส่วนขนมเบรคชอบมากครับ

Satisfaction Level