HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

Microsoft Skype for business

สวัสดีครับ วันนี้ได้มาอบรม Microsoft Skype for business อาจายร์สอนเป็นกันเองและเปิดโอกาสให้ถามคำถาม แอร์เย็นดี เดินทางสะดวกสบาย ขนมอร่อยดีครับ

Satisfaction Level

Microsoft Skype for business

สวัสดีครับ วันนี้ได้มาอบรมวิชา Microsoft Skype for business ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และยังสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริง เดินทางสะดวกสะบายอาหารอร่อยครับ

Satisfaction Level