HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรมวิชา Installing and Configuring Windows Server 2012

สวัสดีครับ ผมเคน วันนี้ผมมาอบรมวิชา Installing and Configuring Windows Server 2012 หลังจากอบรมเสร็จได้รับความรู้มากขึ้น อาจารย์ตอบคำถามได้ชัดเจนและยินดีตอบทุกคำถาม โดยรวมอยู่ในระดับดีครับ

Satisfaction Level

อบรมวิชา Installing and Configuring Windows Server 2012

สวัสดีครับ ผมต่าย วันนี้มาอบรมวิชา Installing and Configuring Windows Server 2012 อาจารย์สอนเข้าใจง่ายครับ ตอบคำถามชัดเจน เป็นกันเอง ของว่างอร่อยครับ

Satisfaction Level

อบรมวิชา Installing and Configuring Windows Server 2012

สวัสดีครับ ผมบราวน์ มาอบรมวิชา Installing and Configuring Windows Server 2012 อาจารย์สอนดีมากครับ ได้รับความรู้เพิ่มจากของเดิมเยอะมากขึ้นสอนสนุกและเป็นกันเองมากครับ สถานที่ก็เดินทางสะดวกขนม อร่อยดีครับ

Satisfaction Level