HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรมวิชา 6294A Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments

สวัสดีครับ วันนี้ผมมาอบรม 6294A Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับการอบรมณ์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและจัดการ Windows 7 เพิ่มขึ้นครับ อาจารย์เป็นกันเองมากครับ สอนสนุกเข้าใจง่าย สถานที่เดินทางสะดวก และอาหารเบรคอร่อยครับ

Satisfaction Level

อบรมวิชา 6294A Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments

วันนี้ผมมาอบรมวิชา 6294A Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับการอบรม อาจารย์สอนในแบบที่เข้าใจง่ายและสนุกครับ สามารถสอบถามอาจารย์ต่างๆได้ตลอดการเรียนการสอนเลยครับ สถานที่อบรมเดินทางมาเรียนสะดวกและช่วงพักเที่ยงมีอาหารกลางวันมากมาย ขนมเบรคอร่อยครับ มีหลากหลายอย่าง มีอบรม 5วัน ขนมไม่ซ้ำกันเลยครับ

Satisfaction Level